Vzorkovací ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Odebrání vzorků k vyhodnocení z probíhajícího procesu není jednoduchá úloha, zvlášť v případě citlivých produktů. Odebrání vzorků může narušit ochranu proti úniku produktu a způsobit tak možné problémy s kvalitou produktu a riziko ohrožení zdraví v pracovním prostředí.

Odebrání vzorků z probíhajícího procesu bez narušení ochrany proti úniku produktu
Vzorkovací jednotka ASAM Andocksysteme je první ventil pro farmaceutický a chemický průmysl, který umožňuje odebírání vzorků z probíhajícího procesu s požadavkem na vysoký stupeň zamezení úniku produktu. Vlastní vzorkovací ventil sestává ze dvou částí, z nichž každá má tvar polokoule. Aktivní část vzorkovací jednotky je pomocí příruby pevně připojena k systému, z něhož má být vzorek odebrán. Pasivní část jednotky je vybavena děleným ventilem s integrovanou prohlubní pro uložení vzorku. Jednotky lze instalovat i na rukavicový box, kde může být následně vzorek vyhodnocen. Dosažitelné hodnoty ochrany jsou menší než 0,01µg/m3. Vzorkovací jednotka ASAM zamezující kontaminaci může být přímo integrována do sušáren, míchacích zařízení, odstředivek, sil, trubek vedení produktu a do jiných úniku zamezujícím obalům. Poloviny dělených ventilů se speciálními PTFE těsněními umožňují při využitm speciálních nástrojů i SIP a CIP aplikace.

VÝHODY:

  • Zaručuje kvalitu produktu eliminací vystavení produktu působení vlivu okolního prostředí
  • Zachovává bezpečné pracovní prostředí bez kontaminace
  • Bezpečný přenos vzorku do rukavicového boxu k vyhodnocení
  • Snadné použití, vestavěné bezpečnostní prvky
  • Efektivní čištění CIP

Andocksysteme je specializovaná firma na vývoj a inženýrství vysoce kvalitních dokovacích řešení pro sypký materiál.