Zařízení pro třídění a drcení tuhé biomasy

Palivo z biomasy může mít různou formu, často obsahuje nečistoty, které by mohly vést k poškození zařízení a přerušení procesu výroby energie. Z toho důvodu je pro zdárný provoz celého procesu získání energie vhodné investovat do zařízení, které takové nečistoty spolehlivě odstraní a surové palivo zpracuje do konzistentnější formy, vhodné ke spálení v moderním kotli.

Robustní zařízení pro kontrolu a předúpravu paliva z biomasy.

Společnost Raumaster se zabývá zpracováním dřeva a dodávkami pro energetický průmysl ve Finsku již více než 30 let. Je celosvětově známá jako expert na řešení systémů manipulace s biomasou. Nabízí širokou škálu třídíren a drtičů pro přípravu surové biomasy na formu vhodnou ke spálení. Každá surová biomasa obsahuje nečistoty, jako jsou kameny, kovy nebo příliš rozměrné části. Ty jsou z paliva odstraněny pomocí diskových, otáčivých a vibračních vzduchových třídiček ještě před tím, než by mohly poškodit zařízení nebo přerušit jeho provoz. V případě přítomnosti velkého množství kovových nečistot lze k jejich odstranění použít magnety, detektory kovů nebo separátory pracující na principu vířivých proudů. K drcení jsou využívány drtiče s pomalu rotujícími řezacími hlavami nebo řezací bubny s vyšší rotační rychlostí, a to v závislosti na druhu zpracovávané surové biomasy a požadované velikosti částí drceného produktu. Třídičky, separátory a drtiče jsou ve vhodné kombinaci implementovány do Vašeho závodu jako kompletní optimalizované řešení, navržené na míru konkrétnímu surovému materiálu a procesu. Všechna zařízení jsou konstruována pro spolehlivý provoz s nízkými náklady na údržbu. Při návrhu a konstrukci všech zařízení bylo věnováno velké úsilí zajištění jejich spolehlivého provozu a snadné údržby.

VÝHODY

  • Kořeny stromů, kmeny, recyklované dřevo a jiný komerční a průmyslový odpad může sloužit jako palivo vašeho kotle
  • Separace kovů, kamenů, nadrozměrných částí a jiných nečistot z proudu paliva před vstupem paliva do vlastního spalovacího zařízení
  • Všechna zařízení jsou konstruována jako robustní, se snadnou údržbou
  • Zařízení je dodáváno jako kompletní řešení, navržené podle specifik Vašeho konkrétního provozu

Raumaster navrhuje a staví zařízení a instalace pro nakládaní s tuhými palivami a biomasou.