Zařízení pro uskladnění a výdej biomasy

Paliva vyrobená z biomasy je často nutné před jejich vlastním spálením v kotli skladovat a zajistit jejich předběžnou přípravu. Úspěšní provozovatelé projektů na získávání energie z biomasy s touto potřebou ve svých ekonomických úvahách počítají. K dispozici mají spolehlivé a efektivní řešení tohoto problému.

Efektivní uskladnění a zařízení na předúpravu paliva pro provozy výroby energie z biomasy

Společnost Raumaster se zabývá zpracováním dřeva a dodávkami pro energetický průmysl ve Finsku již více než 30 let. Společnost je celosvětově známá jako expert na řešení systémů manipulace s biomasou. Nabízí širokou škálu zařízení pro skladování a předúpravu biomasy, které je možné na míru přizpůsobit potřebám jakéhokoli závodu na výrobu energie. Lze využít konstrukce tvaru A nebo kruhové nádrže v otevřené či uzavřené konfiguraci. Preferována je uzavřená konfigurace, a to z důvodu ochrany proudu paliva. Skladovací prostory potřebné kapacity mohou být součástí celkového řešení, navrhovaného na míru potřebám zákazníka. Materiál je přemisťován do a ze skladovacích prostorů pomocí šroubových přivaděčů, využívajících horizontální šnekové dopravníky k tlačení kusového materiálu podél osy šneku do nebo ze skladovacího prostoru. Pokud je třeba použít zařízení, zajišťující potřebné rozmístění materiálu ve skladovacím prostoru, je možné jej začlenit do vstupu materiálu, a s jeho pomocí tak materiál vhodně rozmísit v celém skladovacím prostoru. Systémy umožňují rovnoměrné míchání paliv různé kvality, a ve výsledku tak zajišťují konzistentnější provoz kotle. Šneky jsou konstruovány tak, aby jejich údržba byla snadno proveditelná, pravidelnou údržbu je potřeba provádět s poměrně dlouhým časovým intervalem. Materiál, z kterého jsou vyrobeny, je volen s ohledem na druh skladovaného materiálu.

VÝHODY

  • Uskladnění paliv z biomasy dodané společností specializovanou na manipulaci s materiálem

  • Široká nabídka skladovacích prostor s integrovanou možností přepravy materiálu ze skladovacích prostor

  • Kostry tvaru A nebo kruhové zásobníky

Raumaster navrhuje a staví zařízení a instalace pro nakládaní s tuhými palivami a biomasou.