Biotech | Stroje a zařízení | Farmaceutika

Překrývání farmaceutického a biotechnologického sektoru nabízí zajímavé příležitosti v oblasti zdravotní péče. Biofarmaceutika mohou být získány z mikrobiálních buněk, buněk savců a buněčných kultur rostlin. Aplikace zahrnují vakcíny, terapeutické enzymy, viry, monoklonální protilátky, trombolytické látky, hormony, hematopoetické růstové faktory, interferony, produkty na bázi interleukinu a mnoho dalších.


Výběr náročného zařízení pro syntézu, purifikaci a testování biotechnologických léčiv může být náročným úkolem. Na vekamaf.cz nabízíme snadný přístup k širokému sortimentu biotechnologických řešení pro farmaceutickou výrobu včetně bioreaktorů jejich ovládání, různých senzorů a monitorů, purifikačních a filtračních systémů, dezinfekčních systémů a příslušenství.

Číst více
Našli jsme 41 řešení , na základě vašeho výběru.
  • PŘEDCHOZÍ
  • UKÁZAT NA STRÁNCE
  • DALŠÍ
Kompaktní dezinfekční sytém  H202

Kompaktní dezinfekční sytém H202

Dezinfekce suchou mlhou předsatvuje bezpečný a efektivní způsob mikrobiologického čištění kritických prostor v průmyslu biotechnologií, farmaceutickém průmyslu a jiných průmyslových odvětvích, všude tam, kde jsou požadovány ty nejvyšší úrovně sterility....

Plně automatizovaný on-line vzorkování pro bioprocesy

Plně automatizovaný on-line vzorkování pro bioprocesy

Přesné vzorkování je kritickým nástrojem při navrhování a zlepšování velkého množství farmaceutických bioprocesů. Pro maximální výkon potřebujete robustní a vysoce přesné automatické vzorkovací řešení, které doručuje vzorky vašim analyzátorům 24/7...

Modul odebírání tekutých vzorků pro kultury s vysokou hustotou buněk

Modul odebírání tekutých vzorků pro kultury s vysokou hustotou buněk

Automatický odběr vzorků z reaktorových nádob vyžaduje pečlivé řízení tekutin, aby bylo dosaženo odběru vzorků bez buněk. V kulturách s vysokou hustotou nebo u vysoce viskózních médií je to ještě...

Technologie fluidního senzoru pro měření průtoku tekutin

Technologie fluidního senzoru pro měření průtoku tekutin

U mnoha bioprocesů je důležité přesné měření průtoku médií při monitorování procesu, dodávání aditiv, filtraci, dodávání vzorků a dalších činnostech. Použití vysoce přesného automatizovaného systému měření průtoku, který je také...

Doplňkové dávkovací čerpadlo pro různé aplikace

Doplňkové dávkovací čerpadlo pro různé aplikace

V mnoha biofarmaceutických nebo chemických vývojových procesech lze laboratorní práce výrazně zlepšit dostupností malých, vysoce spolehlivých doplňkových dávkovacích čerpadel pro dosažení spolehlivosti a přesnosti. Flexibilní kompaktní dávkovací čerpadlo pro laboratorní...

Perfuzní procesní regulátor

Perfuzní procesní regulátor

Pokročilé biofarmaceutické a laboratorní systémy zahrnující mikronosiče a aplikace kmenových buněk vyžadují denní výměnu médií. To s sebou nese riziko kontaminace a úniku buněk z reaktoru nebo jejich odpojení od...

Distributor vzorků na různá zařízení

Distributor vzorků na různá zařízení

Schopnost rozšiřovat vaše řešení automatického vzorkování poskytuje zvýšenou flexibilitu a lepší návratnost investic do vašeho systému. Přidání přesného rozdělovače vzorků se zdokonalenými funkcemi umožňuje posílat vzorky do rozšířené řady analyzátorů...

Odběrná sonda vhodná pro vzorky fermentoru

Odběrná sonda vhodná pro vzorky fermentoru

Přesný, sterilní odběr vzorků je nezbytný v celé řadě biofarmaceutických, chemických a průmyslových procesů. Aby se eliminovalo riziko kontaminace kultury nebo vzorku, mohou speciální sondy vyvinuté tak, aby zvládly fermentační...

Vzorkovací sonda pro vzorky bioreaktoru

Vzorkovací sonda pro vzorky bioreaktoru

V biofarmaceutickém a chemickém průmyslu je odběr vzorků nezbytný pro vývoj, zachování a zlepšování procesů. To je zapotřebí provádět v aseptických podmínkách. Riziko kontaminace zkušebního vzorku nebo reaktoru lze vyloučit...

On-line kolektor frakcí pro off-line analýzu bioprocesů

On-line kolektor frakcí pro off-line analýzu bioprocesů

Mnoho bioprocesů vyžaduje off-line analýzu vzorků při sledování vývoje a optimalizaci výkonnosti. Použitím automatizovaného kolektoru frakcí lze proces sběru urychlit a také zvýšit jeho přesnost. Zásadní význam má kompatibilita s...

On-line systém odběru vzorků pro bioprocesy většího měřítka

On-line systém odběru vzorků pro bioprocesy většího měřítka

Přesné vzorkování je zásadní pro zlepšení široké škály průmyslových, chemických a biopalivových procesů. Aby se dosáhlo maximální výkonnosti, je zapotřebí řešení pro odběr vzorků zajišťující neustálý (24/7) automatizovaný provoz, monitorování...

Automatizovaný on-line vzorkovací systém pro monitorování bioprocesů

Automatizovaný on-line vzorkovací systém pro monitorování bioprocesů

Klíčovým požadavkem při vývoji biofarmaceutik je přesné, automatické vzorkování kultur. Pro automatizované vzorkování na větším počtu bioreaktorů je zapotřebí robustní a spolehlivý automatizovaný systém, který dokáže přesně přenášet vzorky bioprocesů...

  • PŘEDCHOZÍ
  • UKÁZAT NA STRÁNCE
  • DALŠÍ
Ještě si nejste jisti co přesne hledáte?
Zavolejte nám a zapojte nás do procesu! Každá výrobní výzva je jiná. Když nebudeme schopni nabídnout řešení, najdeme pro vás partnera, který vám pomůže.

Řada bioreaktorů a jejich příslušenství pro výrobu léčivých přípravků

Hledáte zařízení s přislušenstvím pro zpracování biotechnologických léčiv? Podívejte se na širokou škálu zařízení jako kultivační systémy, jednorázové bioreaktory nebo autoklávovatelné skleněné bioreaktory. Máme foto-bioreaktory pro růst rostlin, bioreaktorové systémy se SIP  a také stolní mini-bioreaktory. Navíc je k dispozici řada malých měřicích, laboratorních a škálovatelných ovládačů bioreaktorů, které jsou k dispozici na našich webových stránkách.


Vyberte si z řady snímačů, včetně jednorázových snímačů vodivosti, teploty, tlaku pH a rozpuštěného kyslíku. Normální a tangenciální filtrační systémy jsou k dispozici v automatizovaných a poloautomatických konfiguracích. Na naší platformě najdete také laboratorní a jednorázové filtrační systémy.


K dispozici je několik nástrojů a příslušenství pro biologické procesy včetně rozdělovačů, trubek, monolitických kolon, mikrobaněk a různých sáčků pro bezpečné a hygienické zacházení s médii. Rovněž jsou k dispozici vážicí plošiny a automatizované dávkovací systémy.


Snažíme se poskytovat našim klientům nejlepší poradenství v oblasti technologií a řízení projektů a služeb. Naši inženýři pomáhají výrobcům zlepšit kvalitu konečného produktu, jakož i bezpečnost a účinnost jejich výrobních linek. Úzce spolupracujeme s vybranou sítí mezinárodních partnerů a zajišťujeme, aby naši inženýři zůstali v kontaktu s nejnovějšími poznatky v oboru biotechnologie. Položky uvedené na těchto stránkách jsou pouze výběrem strojů a vybavení, které naši partneři mohou nabídnout. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, neváhejte nás kontaktovat.