Containment | Stroje a zařízení | Farmaceutika

Chcete-li chránit své pracovníky, je potřebné je úplně oddělit od nebezpečných látek, se kterými manipulují. Toto znamená, že musíte uzavřít nebezpečný výrobek na místě jeho výroby a nechat jej izolován od místa, kde vstupuje do vašeho pracoviště až po konečné balení.


To však není vždy možné. Když se váš výrobek pohybuje různými výrobními kroky, často se s ním manipuluje v různých zařízeních, pytlích nebo nádobách. Řešení těchto přenosů může být náročné. U některých nebezpečných chemických látek / biohazardů byly stanoveny zákonné limity pro pracovní expozici (OEL). Nařízení OEL stanoví horní hranici přijatelné koncentrace nebezpečných látek v pracovním ovzduší. Kontrolní orgány řadí nebezpečí do různých pracovních expozičních pásem (OEB), kdekoliv od \"lehkých kožních a očních dráždivých látek\" až po \"velmi jedovaté při jediném kontaktu\". Při výrobě léčiv containment chrání nejen člověka, ale také musí chránit životní prostředí a současně předcházet křížové kontaminaci. Máme zkušenosti s řadou problémů a můžeme poradit ohledně požadovaných technických postupů a pomoci vám minimalizovat investiční a provozní náklady. Projděte si některá z našich doporučených řešení, včetně bezpečnostních boxů, pevných aseptických bariérových systémů, ale také mnoho flexibilních řešení, která lze přizpůsobit vašemu specifickému výrobnímu prostředí.

Číst více
Našli jsme 25 řešení , na základě vašeho výběru.
  • PŘEDCHOZÍ
  • UKÁZAT NA STRÁNCE
  • DALŠÍ
Pružná spojka pro manipulaci s farmaceutickými práškovými materiály

Pružná spojka pro manipulaci s farmaceutickými práškovými materiály

Teplotní a mechanické změny mohou vést k namáhání potrubních systémů...

Dělený motýlkový klapkový ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Dělený motýlkový klapkový ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Při přemisťování aktivních farmaceutických složek z jedné nádoby do druhé...

Dělený segmentový kulový ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Dělený segmentový kulový ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Ventily instalované v míchacích zařízeních a sušárnách mohou obsahovat mrtvý...

Vzorkovací ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Vzorkovací ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Odebrání vzorků k vyhodnocení z probíhajícího procesu není jednoduchá úloha,...

Box Třídy II biologické bezpečnosti pro práci s cytotoxiny

Box Třídy II biologické bezpečnosti pro práci s cytotoxiny

Box pro manipulaci s nebezpečnými látkami, používanými při přípravě cytotoxických...

Flexibilní přemísťování pomocí motýlkových záklopek

Flexibilní přemísťování pomocí motýlkových záklopek

Umělohmotné nádoby s motýlkovými záklopkami jsou často využívány k přemístění...

Ochranný box Třídy II mikrobiologické bezpečnosti

Ochranný box Třídy II mikrobiologické bezpečnosti

Praktický box s nejmodernějšími prvky ochrany vzorků/operátora, uživatelsky přívětivé ergonomické...

Boxy typu Downflow booth

Boxy typu Downflow booth

Poskytuje nejvyšší možnou ochranu operátora před kontaktem s potenciálně nebezpečnými...

Bariérové systémy s omezeným přístupem

Bariérové systémy s omezeným přístupem

Systém zajišťující fyzickou bariéru mezi operátorem a vzorkem. Ve většině...

Aseptický bariérový systém

Aseptický bariérový systém

Systém navržený pro sterilní vzorky a léčivé a účinné látky...

Systém pro bezpečné přesypání

Systém pro bezpečné přesypání

Zařízení pro přemístění materiálu zajišťující maximální ochranu materiálu, se snadnou...

Tester rukavic

Tester rukavic

Zařízení pro testování ochranné funkce rukavic, které jsou nedílnou součástí...

  • PŘEDCHOZÍ
  • UKÁZAT NA STRÁNCE
  • DALŠÍ

Ještě si nejste jisti co přesne hledáte?

Zavolejte nám a zapojte nás do procesu! Každá výrobní výzva je jiná. Když nebudeme schopni nabídnout řešení, najdeme pro vás partnera, který vám pomůže.

Naši technici pomáhají výrobním zařízením zlepšovat kvalitu konečného produktu a také bezpečnost a účinnost výrobních linek. Jsme hrdí na práci pro mezinárodně uznávané skupiny, jako je TEVA, Sanofi Aventis a GlaxoSmithKline, jakož i pro místní hvězdy odvětví, např. Gedeon Richter a Polpharma.

Abychom pro naše klienty mohli být i nadále partnerem v inspirující konverzaci, úzce spolupracujeme s vybranou sítí mezinárodních partnerů. Dbáme na to, aby naši technici byli pravidelně školeni v oblasti nejnovějších procesů a technik automatizace a neustále vyhledáváme nové trendy a inovace.