Bezpečnost a životní prostředí | Stroje a zařízení | Farmaceutika

Je nezbytné zajistit, aby vaše farmaceutická výroba nebo manipulační zařízení byly pro vaše zaměstnance bezpečné a aby odpovídaly všem příslušným předpisům o ochraně životního prostředí, jakož i předpisům stanoveným regulačními orgány, jako je FDA nebo EMA. Bezpečnostní a environmentální stroje a zařízení zahrnují filtrační systémy, uzavřené dopravníky a kontejnery pro ochranu pracovníků, stejně jako systémy proti kontaminaci, které udržují environmentální integritu.


Společnost Vekamaf má zkušenosti se stroji určenými k ochraně bezpečnosti pracovní síly a vašeho výrobního prostředí, stejně jako širšího prostředí v celé řadě průmyslových odvětví. Naši inženýři vám pomohou vybrat správného dodavatele, abyste se ujistili, že máte správnou technologii, která odpovídá vašim produkčním bezpečnostním a environmentálním potřebám, a to co možná nejefektivnějším způsobem, přičemž se bezproblémově integruje s vašimi stávajícími zařízeními. Můžeme vám pomoci procházet různými technologiemi, které jsou nyní k dispozici, abyste si vybrali ty nejvhodnější pro vaše potřeby.

Číst více
Našli jsme 21 řešení , na základě vašeho výběru.
  • PŘEDCHOZÍ
  • UKÁZAT NA STRÁNCE
  • DALŠÍ
Plnička na infuzní sáčky

Plnička na infuzní sáčky

Plničky pro infuzní sáčky musí mít vysoce leštěné povrchy, které přicházejí do kontaktu se sáčky nebo tekutinami. Měly by automaticky provádět zátkování i u velkoobjemové výroby a měly by se...

Parní kompresní destilátor

Parní kompresní destilátor

Voda do injekcí musí mít tu nejvyšší kvalitu, aby se vyloučila možnost nakažení a infekce. Pravidla úřadu FDA a mezinárodní správná výrobní praxe nastavují laťku vysoko. To je zvláště náročné...

Systém pro filtraci vody reverzní osmózou

Systém pro filtraci vody reverzní osmózou

Při reverzní osmóze se využívá částečně propustná membrána pro odstranění nežádoucích molekul, iontů a větších částic z pitné vody. Je to důležitý proces při přípravě farmaceutické vody a čištěné vody...

Systém pro destilaci vody

Systém pro destilaci vody

Voda používaná při farmaceutických postupech musí odpovídat vysokým normám stanoveným regulačními úřady. K nim patří rychlá a přesná destilace pro odstranění nečistot a zároveň se musí splňovat objemové limity. Tyto...

Mobilní sušička se vzduchovými noži na nádrže

Mobilní sušička se vzduchovými noži na nádrže

Sanitace a čištění velkých nádrží, jako jsou skladovací tanky nebo míchače je klíčovou fází výroby mnoha potravinářských a farmaceutických produktů. Avšak sušení těchto nádrží může být časově náročné, může zpomalovat...

Kompaktní dezinfekční sytém  H202

Kompaktní dezinfekční sytém H202

Dezinfekce suchou mlhou předsatvuje bezpečný a efektivní způsob mikrobiologického čištění kritických prostor v průmyslu biotechnologií, farmaceutickém průmyslu a jiných průmyslových odvětvích, všude tam, kde jsou požadovány ty nejvyšší úrovně sterility....

Pružná spojka pro manipulaci s farmaceutickými práškovými materiály

Pružná spojka pro manipulaci s farmaceutickými práškovými materiály

Teplotní a mechanické změny mohou vést k namáhání potrubních systémů průmyslových procesů. Tato namáhání jsou pak přenášena na jednotlivé komponenty systému, kde mohou vést k vychýlení částí ze seřízené pozice...

Dělený motýlkový klapkový ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Dělený motýlkový klapkový ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Při přemisťování aktivních farmaceutických složek z jedné nádoby do druhé může docházet ke vzniku prašných emisí ohrožujících bezpečnost obsluhy. Také produkt může být při přemisťování ohrožen vlivy okolního prostředí, snižujícími...

Dělený segmentový kulový ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Dělený segmentový kulový ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Ventily instalované v míchacích zařízeních a sušárnách mohou obsahovat mrtvý prostor, který brání zpracování veškerého množství produktu a negativně ovlivňuje kvalitu produktu. Běžné ventily mohou být také obtížně čistitelné, k...

Vzorkovací ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Vzorkovací ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Odebrání vzorků k vyhodnocení z probíhajícího procesu není jednoduchá úloha, zvlášť v případě citlivých produktů. Odebrání vzorků může narušit ochranu proti úniku produktu a způsobit tak možné problémy s kvalitou...

Odnímatelné spojky pro trubky, vyhovující správné výrobní praxi

Odnímatelné spojky pro trubky, vyhovující správné výrobní praxi

Na trubkových konsktrukcích se mohou nacházet hrubé svařované spouje, rohy nebo ostré hrany, které se obtížně čistí a udržují. Svařované konstrukce jsou při vztyčování náročné na čas a úsilí, a...

Sterilizátor nádoby na injekční stříkačky

Sterilizátor nádoby na injekční stříkačky

Běžným problémem je, jak přesunovat vložené nádoby na injekční stříkačky do aseptické oblasti plnění, aniž by byla ohrožena sterilita nádob. To může představovat řadu kroků, které vyžadují pečlivé zacházení ze...

  • PŘEDCHOZÍ
  • UKÁZAT NA STRÁNCE
  • DALŠÍ
Ještě si nejste jisti co přesne hledáte?
Zavolejte nám a zapojte nás do procesu! Každá výrobní výzva je jiná. Když nebudeme schopni nabídnout řešení, najdeme pro vás partnera, který vám pomůže.

Technologie pro bezpečnost a environmentální management ve farmaceutickém sektoru

Ve společnosti Vekamaf mohou naši inženýři představit řadu technologií, které vám pomohou dosáhnout vašich požadavků na ochranu životního prostředí a zdraví na pracovišti.


Můžeme vám pomoci vybrat si z řady zařízení navržených tak, aby eliminovaly výpary, částice, prach a prášky, včetně laminárních odtokových kabin a horizontálních laminárních lavic a skříní. Pro procesy, které vyžadují opatření biologické bezpečnosti, naše biologické a mikrobiologické bezpečnostní skříně včetně našeho podtlakového izolátoru mohou být neocenitelné.


Pro bezpečný pohyb prášků a granulátů můžeme poradit s řadou průmyslových vakuových dopravníků, které obsahují antistatické filtry a těsnění a nejnovější energetické technologie s nízkou spotřebou energie. Pro kritickou přenosovou infrastrukturu můžeme nabídnout uzavírací ventily a adaptéry, které zajistí zajistily uzavřený přenos prášků během přepravních operací.


Pro farmaceutické procesy, které vyžadují izolaci sloučenin v kapalné suspenzi, naši inženýři mohou nabídnout řadu řešení včetně vysoce výkonných vakuových filtračních pásů a bubnů a filtračních lisů v různých konfiguracích, které vyhovují všem výrobním požadavkům.


Nakonec nabízíme celou řadu testovacích zařízení pro osobní ochranné pomůcky, včetně testerů rukavic a obleků. Pro testování výrobků je tu řada našich izolačních testerů sterility a řada vysoce výkonných kontrolních zařízení pro injekční stříkačky, ampule a lahvičky.